Využívání biomasy a bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie je náš odkaz pro budoucí generace

INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI

MONITORING PROVOZU
BIOPLYNOVÝCH STANIC

ŘÍZENÍ PROVOZU
BIOPLYNOVÝCH STANIC

DALŠÍ
ČINNOSTI

Společnost

BIOPROFIT s.r.o.

se od roku 2004 věnuje podpoře rozvoje efektivního využívání biomasy a bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie, jejím cílem je přispět k rozvoji společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje za účelem zachování přírodního bohatství dalším generacím.

Aktuality

Nové webové stránky

Pro naše přátelé a zájemce o naše služby jsme spustili nové webové stránky.