Bioplynové stanice:

Zpracování studií proveditelnosti (FS), projektové a odborné dokumentace (energetické audity apod.):

 • Likvidace zemědělského a komunálního odpadu v zájmovém území svazku obcí „BioSlavník“ (kompletní projektová příprava - studie proveditelnosti, PD pro územní řízení, odborná dokumentace – EIA, RS, ochrana ovzduší, žádost do OPI ...)
 • Projektová dokumentace na projekt „Společné bioplynové stanice mikroregionu Pod Horou" (studie proveditelnosti, PD pro územní řízení, odborná dokumentace)
 • Projektová dokumentace na projekt „Anaerobní stabilizaci bioodpadů z města Vimperk" (kompletní projektová příprava - studie proveditelnosti, PD pro územní řízení, žádost do OPI atd.)
 • Bioplynová stanice Blanická Bramborářská – 500 kWel (studie proveditelnosti)
 • Bioplynová stanice Výškov - 500 kWel (studie proveditelnosti, PD, odborná dokumentace, IG průzkum, žádost do OPPP, PD k územnímu řízení…)
 • Bioplynová stanice Podhoran Černíkov – 775 kWel (studie, projekt pro ÚR, žádost do OPPP)
 • Bioplynová stanice LUKRENA – 990 kWel (studie proveditelnosti)
 • Bioplynová stanice Strunkovice nad Blanicí (studie proveditelnosti, dokumentace pro ÚR)
 • Bioplynová stanice Deštná (studie proveditelnosti, projektová dokumentace pro ÚR a SP, odborná dokumentace)
 • Bioplynová stanice Dešná (studie proveditelnosti, projektová dokumentace pro ÚR, odborná dokumentace)
 • Bioplynová stanice Chroboly (studie proveditelnosti, projektová dokumentace pro ÚR a SP, odborná dokumentace)
 • Bioplynová stanice Litomyšl (studie proveditelnosti, projektová dokumentace pro SP, odborná dokumentace)
 • Bioplynová stanice AGRO CS a.s. v Jaroměři (projektová dokumentace pro ÚR a SP, odborná dokumentace)
 • Bioplynová stanice Sedlec (projektová dokumentace pro ÚR a SP, odborná dokumentace)
 • Bioplynová stanice Pleše (projektová dokumentace pro ÚR a SP, odborná dokumentace)
 • Bioplynová stanice Všebořice (projektová dokumentace pro ÚR a SP, odborná dokumentace)
 • Řada projektů ve fázi zpracovaných analýz záměrů, zpracovaných studií proveditelnosti, rozpracovaných odborných dokumentací

Supervize stavby, oponentní činnost, poradenská činnost:

 • Bioplynová stanice Maso Planá a.s. (oponentura zpracované studie proveditelnosti, návrh variantního řešení)
 • Bioplynová stanice Vysoké Mýto (supervize stavby, dotační management pro SFŽP)
 • Bioplynová stanice AGRO CS a.s. (technická a odborná podpora při výběrovém řízení a realizaci stavby)

Provozní podpora bioplynových stanic:

 • Bioplynová stanice Chroboly, provozní řády a dokumentace, řízení a monitoring provozu bioplynové stanice
 • Bioplynová stanice Žihle, řízení a monitoring provozu bioplynové stanice
 • Bioplynová stanice Vysoké Mýto, provozní dokumentace, odborná podpora provozu bioplynové stanice
 • Bioplynová stanice AGRO CS a.s. v Jaroměři, provozní řády a dokumentace

Využití bioodpadů a biomasy:

 • Vytěsnění fosilních paliv z energetické bilance Svazku obcí Zlatý Vrch jakostními biopalivy vlastní výroby (studie výrobny jakostních biopaliv, projektový management, poradenství projektu)
 • Studie proveditelnosti sběru a separace bioodpadů ve městě Tábor
 • Studie proveditelnosti pro integrovaný systém pro nakládání s bioodpady pro Jihočeský kraj
 • Studie produkce a využití bioodpadů v části Královéhradeckého kraje
 • Envi Agro Viva - Pilotní projekt a výzkumné centrum pro zužitkování energetického potenciálu zemědělství v Jihočeském kraji – GP JčK
 • Poradenské středisko OZE Malenice – JčK EVVO
 • Návrh energetického využití bioodpadu na území Jihočeského kraje - Interreg IIIA
 • Zpracování energetické koncepce regionu Národního parku a CHKO Šumava -Interreg IIIA
 • Využití bilancí zdrojů biomasy pro návrh pilotních projektů ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje - Interreg IIIA
 • Svazkové poradenské středisko „OZE pro Zlatý Vrch“ – JčK EVVO II
 • Podpora využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění RD v DSO Zlatý vrch - MMR

Žádosti o dotace ČR a EU:

 • Envi Agro Viva - Pilotní projekt a výzkumné centrum pro zužitkování energetického potenciálu zemědělství v Jihočeském kraji – GP JčK
 • Poradenské středisko OZE Malenice – JčK EVVO
 • Zpracování projektové dokumentace na projekt „anaerobní stabilizace bioodpadů města Vimperk pomocí technologie suché fermentace a vytvoření mezinárodní referenční laboratoře a konferenčního centra pro trvale udržitelný rozvoj“ - Interreg IIIA
 • Návrh energetického využití bioodpadu na území Jihočeského kraje - Interreg IIIA
 • Zpracování energetické koncepce regionu Národního parku a CHKO Šumava -Interreg IIIA
 • Využití bilancí zdrojů biomasy pro návrh pilotních projektů ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje - Interreg IIIA
 • Svazkové poradenské středisko „OZE pro Zlatý Vrch“ – JčK EVVO II
 • Podpora využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění RD v DSO Zlatý vrch - MMR
 • Spolupráce na úspěšných projektech v PRV 2007 – BPS ZDCHP Litomyšl, BPS VOD Jetřichovec, BPS AGRA Deštná a.s. Další momentálně podané do programů OPPI, před podáním do PRV, OPŽP
 • Další desítky úspěšných projektů především v Jihočeském kraji

Inženýrsko-geologické průzkumy:

Společnost BIOPROFIT, s.r.o. realizovala cca 30 průzkumů zakládání staveb v různé fázi přípravy stavby. Např.:

 • bioplynová stanice Verneřice,
 • bioplynová stanice Lesná,
 • bioplynová stanice Srby,
 • bioplynová stanice Dešná,
 • bioplynová stanice Deštná,
 • bioplynová stanice Strunkovice,
 • bioplynová stanice Třebnice u Meclova,
 • bioplynová stanice Litomyšl,
 • bioplynová stanice Ševětín,
 • bioplynová stanice Vraclav-Sedlec,
 • bioplynová stanice Žabovřesky,
 • bioplynová stanice Bitozeves,
 • bioplynová stanice Prčice,
 • bioplynová stanice P-EKO Ústí nad Labem,
 • bioplynová stanice Lesná-Děčín,
 • bioplynová stanice Pleše,
 • bioplynová stanice Hostouň,
 • bioplynová stanice Velké Chvojno,
 • obchodní centrum Kolín

Inženýring a supervizní činnost (Ing. Tomáš Dvořáček):

 • Odstranění starých ekologických škod v areálu a.s. AROMA Děčín
 • Odstranění starých ekologických škod v areálu Prádelna Beneš v Mnichově Hradišti
 • Odstranění starých ekologických škod v areálu a.s. KARA Trutnov
 • Odstranění starých ekologických škod v areálu HÚŽ Nymburk
 • Odstranění starých ekologických škod v areálu ČSPHM Benzina a.s. České Budějovice
 • Vedoucí supervizor odstranění starých ekologických škod v areálu JDZ Soběslav a.s.
 • Supervizor odstranění starých ekologických škod v areálu distribučního skladu Benzina a.s. Trutnov

Oznámení a dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění:

oznámení/ dokumentacenázev zařízeníoznamovatelměsíc a rok podání
oznámenípřeložka silnice II/214 Svatý Kříž - ChebSUS Karlovarského Krajebřezen 2008 – v procesu
dokumentacefarmářská bioplynová RynholecEKOLOGIE, s.r.o.březen 2008 – v procesu
oznámeníkompostárna MakovRumpold, s.r.obřezen 2008 – v procesu
oznámeníObchodní centrum ŠtětíBHO Czech, a.s.únor 2008
dokumentaceEkoenergie VýškovFABE, s.r.o. Bitozeves 12, 440 01 Lounylistopad 2007
oznámeníRozšíření parkoviště autosalónu LEXUS Praha, parc.č. 2401/11AUTOCENTRUM DUBA, s.r.o., Weberova 1234/1a, Praha 5červenec 2007
oznámeníEkoenergie Farma PrčiceFarma Prčice s.r.o., Sedlec Prčiceříjen 2007
oznámeníVýstavba technologie ADOS pro zpracování BRO anaerobní digescí, v k.ú. Staré MěstoOTR, s.r.o., Masarykova 273, 687 08 Buchlovicečerven 2007 (dosud nepodáno na Kraj)
dokumentaceBioplynová stanice ŽabovřeskyHEEL a.s.; Tyršova 196, 256 01 Benešovříjen 2007
oznámeníBioplynová stanice ŽelečRumpold s.r.o., Klimentská 52, 110 00 Praha 1leden 2007
oznámeníBioplynová stanice DešnáZemspol Dešná s.r.o., Dešná u Dačic 19, 378 73 Dešná u Dačicbřezen 2007
oznámeníBioplynová stanice PlešeRolnické družstvo PLEVIS s.r.o., Pleše 107, 378 21 Kardašova Řečiceduben 2007
oznámeníBioplynová stanice ŠevětínDelta - F a.s., Nad Mlynářkou 3, 150 00 Praha 5duben 2007
oznámeníKompostárna Žabčice.A.S.A. Žabčice, spol. s r.o., Žabvčice 450, 664 63 Žabčicelistopad 2007
oznámeníKompostárna ÚnanovObec Únanov, Únanov 116, 671 31 Únanovúnor 2007
oznámeníRECENT Tisová - kogenerační jednotka.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8březen 2007
oznámeníRECENT Tisová - dekontaminační plocha a kompostárna.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8březen 2007
oznámeníVýstavba závodu na výrobu expandovaného polystyrenu (EPS) v průmyslové zóně RýmařovStyrotrade s.r.o., Čakovičky 99, 250 63 Mratinprosinec 2006
oznámeníBioplynová stanice EKOPRO Svitavy s.r.o.EKOPRO Svitavy s.r.o., Olomoucká 793/36, 568 02 Svitavyčerven 2006
oznámeníBioplynová stanice SedlecBIO VM s.r.o., Hradecká 251/II, 566 01 Vysoké Mýtočerven 2006
oznámeníRekonstrukce a dostavba administrativních budov - Objekt 49_50, Praha - VysočanyCODECO, a.s.prosinec 2006
oznámeníBioplynová stanice na skládce EKOLOGIE, s.r.o., BabínEKOLOGIE, s.r.o., Školní 876/6, 373 72 Lišovčervenec 2007
oznámeníBioplynová stanice VýškovFABE, s.r.o., Bitozeves 12, 440 01 Lounyčervenec 2006
oznámeníBioplynová stanice Libkovice pod ŘípemFARMA M & P, Libkovice pod Řípem 28, 413 01 Roudnice nad Labemzáří 2006
oznámeníBioplynová stanice farma VerneřiceAGROKOM SEVER s.r.o., Velká Veleň 109, 407 11 Děčínleden 2007
oznámeníBioplynová stanice LesnáBPS Lesná s.r.o., Lesná 24, 407 11 Děčínleden 2007
oznámeníBioplynová stanice Kostomlaty pod ŘípemFARMA M & P, Libkovice pod Řípem 28, 413 01 Roudnice nad Labemduben 2007
oznámeníBioplynová stanice farma Velké ChvojnoBioplyn SG s.r.o., Jateční 3436, 407 11 Ústí nad Labemkvěten 2007

Další reference uvedeny pod autorizovanými osobami Ing. Tomáš Dvořáček a Mgr. Jan Čepelík na informačním serveru EIA.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT