IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění)

V oblasti integrované prevence a omezování znečištění nabízíme následující služby:

  • pomoc při kategorizaci zařízení našeho zákazníka,
  • zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení, včetně předjednání na Krajském úřadě, projednání u odborně způsobilé osoby (Cenia) a účasti na ústním jednání,
  • zpracování změny integrovaného povolení,
  • pomoc při porovnávání parametrů provozu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT),
  • pomoc při vyplňování integrovaného registru znečišťování (IRZ).

Máme dlouhodobé zkušenosti s procesem IPPC, který se řídí zákonem 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Naši pracovníci mají dlouhodobé kontakty na jednotlivých Krajských úřadech a znají rozdílné požadavky na způsob vyplnění žádostí v různých krajích.

Posoudíme, zda vaše společnost spadá pod zákon o integrované prevenci. Pokud dle vyjádření stavebního, nebo Krajského úřadu spadá Vaše zařízení pod zákon o integrované prevenci a my budeme přesvědčeni, že ne, pomůžeme Vám se změnou kategorizace.

V případě, že potřebujete vypracovat žádost o vydání integrovaného povolení (IP), nebo o jeho změnu, zpracujeme Vám tuto žádost v souladu s požadavky Krajského úřadu, zákona č. 76/2002 Sb. a vyhlášky č. 554/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Garantujeme Vám, zpracování vaší žádosti v takové kvalitě, že nedojde k přerušení procesu schvalování integrovaného povolení z formálních důvodů. Jsme pro Vás schopni zpracovat i jednotlivé části žádosti, s kterými si nevíte rady.

Nejlepší variantou zpracování žádostí o IP pro nové zařízení je zadání kompletu činností pro územní řízení a řízení pro získání stavebního povolení. Tento komplet se skládá v závislosti na typu zařízení z oznámení, či dokumentace EIA, inženýrsko-geologického průzkumu, zpracování posudku z hlediska ovzduší, havarijních řádů, provozních řádů a žádosti o IP. Minimalizuje se tak nárok na kooperaci Vašich zaměstnanců se zpracovatelem všech těchto materiálů. Vaši pracovníci, či projektanti předají naší společnosti informace pouze jednou. My následovně zajistíme zadání všech dalších potřebných materiálů a budeme držet jednotnou linii při jednání s orgány státní správy a při vydávání rozhodnutí týkajících se zařízení.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT