O nás

Společnost BIOPROFIT s.r.o. se od roku 2004 věnuje podpoře rozvoje efektivního využívání biomasy a bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie, jejím cílem je přispět k rozvoji společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje za účelem zachování přírodního bohatství dalším generacím.

Krédem  společnosti je spolehlivost, odbornost, nezávislost a efektivita řešení projektu. Zákazníka  neopouští v žádné fázi přípravy, realizace a provozu jeho investice.

Služby poskytuje v celorepublikovém rozsahu, jejich zákazníky jsou soukromé i veřejné subjekty. V posledních třech letech se společnost specializovala na inženýring bioplynových stanic, přípravy nosných projektů obcí a mikroregionů zaměřených na využití vybraných druhů obnovitelných zdrojů energie. Své služby však nabízí v poměrně široké oblasti, kterou lze charakterizovat jako poradenství, inženýring a management projektů obnovitelných zdrojů energie a rozvoje venkova

mapaV oblasti bioplynu a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) společnost vyvíjí aktivity rovněž v oblasti výzkumu a vývoje za účelem zvýšení využití energetického potenciálu vstupů a zvýšení ekonomického přínosu řešených projektů.

Společnost rozvíjí činnosti rovněž oblasti související s přípravami realizací staveb, tj. dotační management, řízení realizací formou supervize, geologické a hydrogeologické průzkumy a posudky, hodnocení vlivů projektů na životní prostředí EIA, SEA, zpracování žádostí o integrované povolení IPPC, ekologické audity, rizikové analýzy, studie nakládání s odpady apod.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT