Finanční strategie projektů

Pro tvorbu finančních strategií projektů využíváme několikaletých zkušeností našeho týmu z projektového řízení v rámci regionálního poradenství, využívání předvstupních nástrojů, evropských strukturálních fondů, regionálních a státních dotačních titulů. Praktikujeme individuální přístup, neboť každý projekt je jedinečný v prostoru a čase, možnostech investora, možnostech externího financování.

Našim zákazníkům nabízíme:

  • zpracování dotační strategie
  • optimalizace časového a finančního rámce projektu
  • zpracování variantních řešení projektu, variantních studií proveditelnosti
  • zpracování analýz financování projektů s vazbou na analýzu nákladů a užitků (CBA) vlastního projektu
  • optimalizace řešení projektu pro dosažení maximálního efektu

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT