Systém environmentálního managementu (EMS)

EMS je součást celkového řídicího systému podniku, který využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku pro stanovení, realizaci a revizi jeho environmentální politiky.

Pracovníci společnosti BIOPROFIT s.r.o. jsou schopni pomoci Vaší společnosti při zavádění systémů EMS dle norem řady ISO 14 000, nebo EMAS formou zpracování vstupního environmentálního auditu. Cílem je identifikovat základní environmentální procesy, zpracovat registr legislativy, registr environmentálních aspektů, stanovit environmentální cíle a definovat environmentální politiku. Jsme schopni připravit tyto dokumenty i jako podklad pro zavádění integrovaného systému řízení.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT