EIA, SEA (posuzování vlivů na životní prostředí)

Nabízíme následující služby v této oblasti:

  • pomoc při kategorizaci zařízení zákazníka z hlediska platné legislativy,
  • zpracování oznámení vlivu na životní prostředí,
  • zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí,
  • zpracování oznámení koncepce,
  • zpracování návrhu koncepce,
  • účast na veřejném projednání dokumentace EIA.

Naši pracovníci a spolupracovníci, včetně externistů s různou specializací tvoří tým, který je schopen zpracovat oznámení a dokumentace EIA, včetně všech povinných příloh, jako je hluková studie, rozptylová studie, biologické hodnocení, dendrologická studie, hodnocení zdravotních rizik, hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, apod. v souladu s potřebami jednotlivých záměrů.

Naši zpracovatelé jsou držiteli Autorizací ke zpracování dokumentace a posudku udělené Ministerstvem životního prostředí podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Autorizace: Ing. Tomáš Dvořáček
Autorizace: Mgr. Jan Čepelík

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT