Aktuality  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.


  21.3.2008  Účast na jednání CZ Biom se zástupci ČIŽP

Zástupce naší společnosti se účastnil jednání mezi CZ Biom a ČIŽP dne 19. 3. 2008 v Praze. Na jednání byly řešeny především otázky přípravy, realizace a provozu bioplynových stanic s ohledem na některé negativní zkušenosti v České republice. O celkových výsledcích jednání bude CZ Biom informovat.


  19.3.2008  Účast na TechAgro
Naše společnost se účastní významného veletrhu TechAgro dne 6. - 10. 4. 2008 na Výstavišti v Brně. Prezentace společnosti bude umístěna na společném stánku CZ Biom, Českého sdružení pro biomasu. Těšíme se na Vaší návštěvu.


  14.3.2008  Bioplynová stanice Vysoké Mýto
Komunální bioplynová stanice Vysoké Mýto byla spuštěna do zkušebního provozu. Společnost BIOPROFIT s.r.o. zde zajišťovala supervizi stavby a kompletní dotační management akce pro investora - Město Vysoké Mýto. Dotace na akci byla získána z OPI při SFŽP.

  22.1.2010  Seminář
Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a mediálním partnerem CZ Biom pořádá seminář:
"Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic" spojený s návštěvou Bioplynové stanice v Jaroměři, který se bude konat dne 16.2. 2010 ve školícím centru společnosti AGRO CS a.s. v České Skalici, v areálu bývalé textilky TIBA, Nyklíčkova ul.
Program semináře a bližší informace najdete na této adrese http://bioplyncs.cz/node/18/seminar


  20.11.2009  Prohlídka Bioplynové stanice Bukovec
Zveme Vás na prohlídku bioplynové stanice Bukovec, která bude součástí semináře týkajícího se přípravy a provozu bioplynových stanic. Seminář se bude konat pod záštitou CZ Biom v Puclicích dne 8.12.2009. Bližší informace na CZ Biom. Těšíme se na Vaši účast.©2007 BIOPROFIT